Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

Informacje ogólne

 1. Serwis Śląski Styl jest dostępny pod adresem http://slaskistyl.pl oraz http://śląskistyl.pl. Serwis jest prowadzony przez przedsiębiorstwo Eskalacja, Szymon Nowicki.
 2. Śląski Styl jest platformą wymiany informacji oraz artykułów i innych treści dostarczanych przez użytkowników zarejestrowanych w serwisie.
 3. Użytkownik dostarczając treści do zasobów serwisu zgadza się na używane ich przez właściciela serwisu oraz przez innych użytkowników przez nieokreślony czas.
 4. Użytkownik zgadza się na edycję dostarczonych przez niego treści.
 5. Serwis deklaruje, że ewentualna edycja treści dostarczonych przez użytkownika będzie miała na celu jedynie poprawienie jej czytelności.
 6. Serwis nie udziela żadnych gwarancji
 7. Serwis jest dostępny publicznie. Część funkcjonalności jest dostępna tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
 8. Właściciel serwisu nie jest inicjatorem żadnych treści dostarczanych przez użytkowników Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za dostarczane treści.

Użytkownicy

 1. Każdy czytelnik serwisu jest użytkownikiem.
 2. Użytkownik który dokona procedury rejestracji staje się użytkownikiem zarejestrowanym.
 3. Przed zarejestrowaniem konta, użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Konto zarejestrowanego użytkownika może zostać zamknięte, zawieszone do odwołania lub usunięte bez podania przyczyny
 5. Każdy użytkownik może zostać pozbawiony możliwości rejestracji konta za pomocą dostępnych narzędzi bez podania przyczyny.

Odpowiedzialność użytkowników

 1. Dodawanie materiałów, które mogą być niezgodne z polskim prawej jest zabronione.
 2. Za dodane materiały odpowiedzialność karną i cywilną ponosi użytkownik.
 3. Działalność w ramach serwisu musi być zgodna netykietą oraz szeroko pojętymi dobrymi obyczajami.

Odpowiedzialność serwisu

 1. W przypadku stwierdzenia lub wskazania przez osoby trzecie naruszeń regulaminu lub prawa polskiego serwis jest zobowiązany usunąć wskazane treści. Ponadto serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia treści bez podania przyczyny jeśli właściciel serwisu uzna to za stosowne.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z błędnego użytkowania usługi.
 3. Za błędne użytkowanie usługi uważa się między innymi stosowanie hasła już używanego w innych usługach internetowych lub tradycyjnych.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za kopie zasobów i materiałów tworzone przez osoby trzecie lub usługi trzecie.

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników stosownym komunikatem widocznym na stronie głównej.
 2. Właściciel serwisu zastrzega możliwość dowolnej modyfikacji serwisu w tym usunięcie wszystkich zasobów oraz zamknięcie samego serwisu bez podania powodu i bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.
 3. Na żądanie użytkownika jego konto może zostać zamknięte. Zamknięcie konta nie spowoduje usunięcia dodanych przez użytkownika wcześniej zasobów. Zamknięte konto będzie specjalnie oznaczone.
 4. Aktualny regulamin serwisu będzie znajdował się na niniejszej stronie, pod adresem internetowym http://slaskistyl.pl/regulamin.