Portret Ślązaka

Portret Ślązaka to dwudniowa akcja fotograficzna, która miała na celu stworzenie bezprecedensowego portretu współczesnych mieszkańców naszego województwa. Fotografowie rozstawieni w wybranych miejscach na Śląsku wykonywali fotografie przechodniów, które finalnie zestawiliśmy w formie wielkoformatowego kolażu. Swoiste zestawienie wielu zdjęć ukazać ma przekrojowość współczesnego Śląska i zaświadczyć ma o sile drzemiącej w różnorodności.


Efekty naszej pracy zaprezentujemy w formie wielkoformatowego wydruku na płycie PCV o wymiarach 100x150 cm (opatrzonego podpisem „PORTRET ŚLĄZAKA 2012”), który przekażemy do Muzeum Śląskiego, jak i w formie elektronicznej – na specjalnie stworzonej stronie internetowej www.portretslazaka.pl (na której każdy z uczestników akcji będzie mógł się odnaleźć), co zdecydowanie poszerzy grono odbiorców projektu.

Pod każdym zdjęciem umieszczonym w Internecie widnieje informacja na temat osoby znajdującej się na nim np. student, podróżnik, księgowa, gospodyni domowa, urzędnik. Podpisy staną się znakomitym znakiem naszych czasów obrazującym różnorodność stylów życia, marzeń, dążeń, prezentującym szeroki wachlarz ról społecznych mieszkańców naszej aglomeracji.


Podczas akcji zrealizowaliśmy również krótką formę filmową pt. „Portret Ślązaka”, którą, podobnie jak pracę finalną fotografów, zamieszczamy na powstałej stronie internetowej – www.portretslazaka.pl. Film ma na celu dokumentację przebiegu akcji, jak i uwypuklenie jej artystycznego charakteru.

Honorowy patronat nad akcją „Portret Ślązaka” objął znany reżyser i senator RP – Kazimierz Kutz. Patroni medialni akcji: portal gdziebytu.pl, Gazeta Wyborcza, TVP Katowice oraz Antyradio.


Projekt współfinansowany jest m.in. z budżetu miasta Katowice oraz budżetu samorządu miasta Gliwice.

Stowarzyszenie „Grupa Twórcza Ocochodzi” –
pomysłodawca i główny organizator projektu „Portret Ślązaka”