Życia biskupa Yanty [EN]

Wywiad rzeka z biskupem Panny Marii (pierwsza polska osada w USA założona przez kilkuset Ślązaków). Nie sposób streścić całego wywiadu (40 minut), a w zasadzie opowieści którą snuje biskup Yanta, niemniej warto nadmienić że dużo tak informacji o początkach osady Panna Maria. 

Od ok. 34 minut fragment poświęcony różnicom językowym między śląskim a polskim oraz szerszej o śląskości biskupa Yanty.

Znalezione całkowicie przypadkiem, warte zobaczenia w całości, niestety całość w języku angielskim.