Nowa wystawa w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach!

Ekspozycja stała w Zabytkowej Kopalni Srebra poświęcona bogatej historii górnictwa rud srebronośnych na terenie Tarnowskich Gór została poddana gruntownej modernizacji.

Prezentowane eksponaty górnicze (dawne narzędzia górnicze, modele maszyn odwadniających, minerały) zyskały nową aranżację oraz nowoczesną oprawę multimedialną (animacje, filmiki oraz wizualizacje).

Dzięki takiej prezentacji zwiedzający mają okazję w sposób czytelny zapoznać się z początkami górnictwa na terenie Tarnowskich Gór, jego rozkwitem w XVIw. oraz późniejszym odrodzeniem pod koniec XVIIIw.

Na fakultatywnych stanowiskach multimedialnych można m.in.: przejrzeć dokumenty pergaminowe z historii miejscowego górnictwa, jak chociażby Ordunek Gorny -- czyli najstarszy zbiór praw górniczych w Tarnowskich Górach; zapoznać się z rycinami ukazującymi pracę gwarków; czy też poczytać relacje wybitnych osobistości, którzy w XVIIIw. wśród licznych przyjezdnych podziwiali tutejsze obiekty przemysłowe. 

Częścią nowej ekspozycji jest też instalacja przestrzenno-multimedialna obrazująca zasadę działania zainstalowanej w 1788r. w Tarnowskich Górach maszyny parowej (jednej z pierwszych na kontynencie europejskim). 

Wystawę przygotowano w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej). 

Ekspozycja została przygotowana ze zbiorów własnych Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, a także ze zbiorów: Archiwum Państwowego w Katowicach, Muzeum w Tarnowskich Górach, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Filmoteki Narodowej, Niemieckiego Muzeum Górnictwa w Bochum oraz Archiwum Goethego i Schillera w Weimarze oraz zbiorów prywatnych Beaty i Jacka Kalke.

www.kopalniasrebra.pl