Krupnioki z Sosnowca - Nic ni mo znaczynio

Za Brynicą też są prawdziwe Hanysy.