Arkadiusz Gola o swojej fotografii

http://www.szerokikadr.pl/fotograf-miesiaca/arkadiusz-gola

Wywiad z Arkadiuszem Golą, autorem cykli fotografii dokumentalnej dotyczącej m. in. transformacji na Górnym Śląsku.