Poziom na Dwa Łamy - Arkadiusz Gola

"Poziom na Dwa Łamy" - Śląska fotografia prasowa w Trybunie Robotniczej i Dzienniku Zachodnim 1960-1989.