Z czego zrobiony jest Ślōnzok

Niklaus opowiada o budowie prawdziwego Ślązaka.