Już 30 posłów za ponownym rozpatrzeniem ustawy o języku śląskim

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/532259,30-poslow-na-razie-za-slaszczyzna,id,t.html

Poseł Marek Plura nie zaprzestał walki o formalny status języka śląskiego. Już 30 posłów poparło jego wniosek o nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.