Wspólne projekty GZM

http://www.tvs.pl/38131,gosc_tvs_nie_tylko_wspolny_prad_ale_i_odsniezanie_nowy_pomysl_gzm.html

Wobec braku ustawy metropolitalnej miasta GZM nadal starają się ze sobą współpracować. Wspólne zakupy prądu wchodzą właśnie w fazę realizacji. Pytanie, czy bez metropolii GZM będzie w stanie skutecznie promować konurbację wśród zagranicznych inwestorów?